donderdag 26 november 2015

Pistool in privé tijd.

Beste minister-president Rutte,

Niet zo heel lang geleden kwam ik op Twitter een berichtje tegen dat direct een reactie uitlokte. Het ging over een artikel in het AD over het idee om politiemensen in hun vrije tijd hun pistool bij zich te laten dragen. Dat artikel staat hier: artikel in het AD

Mijn reactie op dat artikel is dat dit een hartgrondig NEE is. Deze ontwikkeling, dat er in de politiek mensen zijn die met dergelijke berichten naar buiten komen, baart mij zorgen.

In het artikel wordt gepraat over het "bij zich mogen hebben van het dienstwapen in vrije tijd" en gaande het artikel wordt al snel duidelijk dat het gaat om reactiepolitiek, ingegeven door de recente maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen sprake is van terroristische aanslagen en terreurdreiging. De VVD heeft als enige voorwaarde dat het wapen thuis veilig moet kunnen worden opgeborgen.

Dhr. v.d. Kamp van de politiebond ACP stelt dat een meerderheid van de, mijn, collega's in hun privé-tijd ook bewapend wil zijn. Als er een incident is waarbij zij gebruik maken van hun wapen, zo stelt hij, kunnen ze een armband om doen waardoor andere burgers zien dat het op een politieagent gaat die zijn wapen gebruikt ("Is zo'n armband moeilijk na te maken?" was het eerste dat ik dacht toen ik dat las.)

Deze discussie is naar mijn mening volstrekt overbodig. Politiemensen zijn, als het "om de worst gaat" 24/7 in dienst (art.59 BARP)  en in de Wet Wapens& Munitie is nergens vermeld dat de bepalingen voor de politie alleen gelden als zij in dienst zijn. Over het opbergen en vervoer zijn wel regels gesteld. Hierover schreef Jules de Vries in 2008 al een keer een blogje: Mag je dienstwapen mee naar huis?

Ik vraag mij verder af waar dhr. v.d. Kamp zijn informatie vandaan haalt. In mijn werkomgeving hoor ik slechts zelden dat een collega zijn pistool in zijn vrije tijd bij zich wil hebben. Sterker, de meesten van ons laten hun pistool na het werk gewoon in een kluisje op het werk en willen het zelfs niet mee naar huis nemen. Laat staan in je vrije tijd, op stap met je gezin, met het ding op zak lopen.

Als het gaat om het bestrijden van terrorisme wil ik graag vermelden dat er voor ons, politiemensen op straat, een handelingsprotocol geldt. Hierin is geregeld hoe wij dienen op te treden in een voorkomend geval. Zonder op details in te gaan kan ik hierover zeggen dat dit protocol er, wellicht anders dan in andere landen, op is gericht om zo min mogelijk geweld te gebruiken. De redenen daarvoor zijn duidelijk: de veiligheid van omstanders, burgers en het simpele gegeven dat je met je pistool niet veel kans maakt tegen terroristen met automatische vuurwapens, bomgordels en granaten. Dus gelukkig zijn er bij de politie nog wel mensen die hun verstand blijven gebruiken als het om deze zaken gaat.

Dus als mevrouw Tellegen namens uw partij stelt "Agenten weten hoe te handelen, dat weten zij niet alleen onder werktijd" klopt dat als een bus. Maar in het geval van terrorisme om het maar zo samen te vatten betekent dit vooral het voorkomen van geweld en niet het uitlokken.

Dergelijke uitlatingen wekken bij mij de indruk dat ze worden gemaakt door mensen die niet goed weten waar ze over praten. Ongefundeerd een mening wereldkundig maken om hen moverende redenen. Als politici zich zo uitlaten vind ik dat een zorgelijke ontwikkeling. Als de situatie rond vuurwapengebruik in de V.S. voor sommigen het licht is, hoop ik toch dat wij ons daar niet als motten tot aangetrokken voelen.

Ed Bertou,
politieman.